Time is TBD | 6 Yekmalyan St

Accounting

Ճշգրիտ և գրագետ հաշվապահական և հարկային հաշվառումն առանցքային է բիզնեսի զարգացման և ֆինանսական կայունության ապահովման համար: «Պրոֆիքս Քոնսալթինգ» ընկերությունը մեկնարկում է «Հաշվապահական հաշվառում» դասընթացը, որը հնարավորություն կընձեռի ուսումնասիրել ընկերության ֆինանսական գործունեությունը կազմակերպ
Accounting

Time & Location

Time is TBD
6 Yekmalyan St, 6 Yekmalyan St, Yerevan 0002, Armenia

About the Event

During the program you will learn:

▪️ Accounting,

▪️ Financial accounting,

▪️ Tax accounting / RA Tax Code /,

▪️ Personnel registration / RA Labor Code /,

▪️ AS Accountant 7 program.

Course benefits:

✅ Internationally qualified tax and financial consultants teach.

✅ Additional course on Excel tools used in accounting,

✅ Keep in touch with trainers outside of class to discuss any material issues.

✅ Possibility of free consultation for 3 months after the end of the course,

✅ Graduates with honors will have an internship with the opportunity to move on to work.

This course is for you if you:

▪️ You graduated from university but have no practical experience,

▪️ You are a beginner accountant,

▪️ You are an active accountant, but you want to expand your knowledge,

▪️ You want to get a new profession in the required field

Other details: ⏳ Course duration: 5 months 🕒 3 lessons per week with 2.5 hours 💵 The monthly fee is 35,000 AMD 📄A certificate will be provided at the end

Share This Event